Think Tank Silesia

Zapraszamy do naszego portalu Think Tank Silesia, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły o Śląsku. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj ten region na nowo!

Evently

Dołącz do naszej społeczności!

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

Analiza porównawcza

komunikacji cyfrowej samorządów województwa śląskiego z obywatelem
Raport zatytułowany ``Analiza porównawcza komunikacji cyfrowej samorządów województwa śląskiego z obywatelem``, który mieliśmy zaszczyt stworzyć, oferuje szczegółowe spojrzenie na to, jak samorządy województwa śląskiego wykorzystują przestrzeń wirtualną do komunikacji z mieszkańcami. Zrozumienie i efektywne wykorzystanie narzędzi cyfrowych jest kluczem do efektywnego przekazu informacji i współtworzenia społeczeństwa obywatelskiego w dobie technologii.
W raporcie zanalizowaliśmy działania i strategie, które wybraliśmy jako reprezentatywne dla miast Śląska w odniesieniu do komunikacji z wirtualnym odbiorcą. Rozważaliśmy różne aspekty takie jak format i treść wiadomości, stopień interakcji z publicznością oraz ogólną estetykę i atrakcyjność komunikatu. Zwróciliśmy szczególną uwagę na to, jak te miasta dostosowują swoją komunikację do różnych grup odbiorców, które różnią się wiekiem, poziomem edukacji, dostępem do technologii i innymi czynnikami.