Think Tank Silesia

Zapraszamy do naszego portalu Think Tank Silesia, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły o Śląsku. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj ten region na nowo!

Evently

Dołącz do naszej społeczności!

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

W erze cyfrowej, gdzie granice między światem rzeczywistym a wirtualnym stają się coraz bardziej rozmyte, cyberprzestrzeń przekształca się w przestrzeń społeczną o niezwykłej dynamice. Młodzież, która dorasta w otoczeniu wszechobecnych technologii, spędza w niej znaczną część swojego życia. Cyberbezpieczeństwo, niegdyś

W literaturze przedmiotu nie odnajdziemy jednej, powszechnie przyjętej definicji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Na podstawie różnych rozważań badaczy proponujemy następującą: to uprawniona forma aktywności obywatelskiej, polegająca na wniesieniu przez obywateli projektu uchwały do organów władzy samorządowej, której celem jest przede wszystkim

Aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnościami odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu im pełnego uczestnictwa w społeczeństwie. Chociaż wiele wysiłków koncentruje się na aktywizacji zawodowej, istnieje pilna potrzeba rozszerzenia tego podejścia i uwzględnienia szerszych aspektów integracji społecznej. W Polsce pod koniec 2021 r.

Często mówi się, że młodzież to przyszłość naszego społeczeństwa. To właśnie oni, ze świeżą perspektywą, żywiołowością i pragnieniem zmian, będą kształtować kierunek, w którym podąża świat. Chociaż mogłoby się wydawać, że młodzi ludzie zainteresowani są tylko wirtualnym światem technologii, gier

W dobie cyfryzacji przestrzeń wirtualna staje się coraz ważniejszym narzędziem, które samorządy mogą wykorzystywać do komunikacji z mieszkańcami. Nasz najnowszy raport, „Analiza porównawcza komunikacji cyfrowej samorządów województwa śląskiego z obywatelem”, bada, jak samorządy w województwie śląskim podchodzą do tego wyzwania. Przeprowadziliśmy

Śląsk będący jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych w Polsce, stoi obecnie przed wyzwaniem bolesnej transformacji. Tradycyjnie zdominowany przez sektor górnictwa węgla kamiennego, Śląsk doświadcza stopniowej utraty swojej górniczej potęgi. Konieczność ochrony środowiska oraz dążenie do zrównoważonego rozwoju nasilają potrzebę przekształcenia

W dniu 28 marca 2023 roku miało miejsce inauguracyjne spotkanie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027, które odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Komitet składa się z 44 członków, w tym 20 przedstawicieli samorządów, 3 przedstawicieli

Malejąca liczba mieszkańców, starzejące się społeczeństwo, mało atrakcyjne perspektywy zawodowe, specyfika regionu, transformacje górnicze, problematyka etniczna – to tylko niektóre z problemów z jakimi muszą zmierzyć się mieszkańcy Śląska. Po realnym upadku Śląskiej Partii Regionalnej rosną obawy, że Ślązacy zostaną

Zakres problemu pustostanów i głęboki kryzys mieszkaniowyObecnie trwa jeden z głębszych od wielu lat kryzysów na rynku mieszkaniowym. Nowe mieszkania stały się luksusem niedostępnym dla większości ludzi. Wzrost oprocentowania i zaostrzenie zasad przyznawania nowych kredytów spowodowały, że sprzedaż nowych mieszkań

Górny Śląsk nie jest czymś obok mnie, to moja krew, puls, to świat, któremu nadaję znaczenia, […]. To przodkowie i duchy, to zdewastowana przestrzeńpostindustrialna, porażająca obcość.(1) W 2011 roku przeprowadzono badania skojarzeń z regionem Górnego Śląska. (2) Wyniki nie zaskakują –