Think Tank Silesia

Zapraszamy do naszego portalu Think Tank Silesia, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły o Śląsku. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj ten region na nowo!

Evently

Dołącz do naszej społeczności!

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

Analiza działalności organizacji pozarządowych (NGO) w województwie śląskim ujawnia złożony i dynamiczny krajobraz, w którym działają liczne podmioty o różnorodnych celach i misjach. Organizacje te odgrywają kluczową rolę w adresowaniu lokalnych potrzeb społecznych, edukacyjnych, ekologicznych oraz gospodarczych, demonstrując znaczący wpływ

W świetle reflektorów historii, często pozostają niewidoczne postaci, które w najtrudniejszych czasach wykazały się niezwykłą odwagą i humanitaryzmem. Dzięki inicjatywie Społecznej Grupy Medialnej, wspartej finansowo przez Fundusz Patriotyczny, powstała seria edukacyjnych filmów "Sprawiedliwi wśród Narodów", rzucająca światło na bohaterstwo Polaków

WPROWADZENIE  W erze postępującej cyfryzacji i rosnącej dominacji technologii, globalny krajobraz ekonomiczny stoi w obliczu bezprecedensowej transformacji. Automatyzacja, choć jest źródłem innowacji i efektywności, rzuca cień niepewności na tradycyjne modele zatrudnienia w wielu gospodarkach. Niewątpliwie, technologiczna rewolucja przynosi obietnicę zwiększonej produktywności.

W erze cyfrowej, gdzie granice między światem rzeczywistym a wirtualnym stają się coraz bardziej rozmyte, cyberprzestrzeń przekształca się w przestrzeń społeczną o niezwykłej dynamice. Młodzież, która dorasta w otoczeniu wszechobecnych technologii, spędza w niej znaczną część swojego życia. Cyberbezpieczeństwo, niegdyś

Młodzi Europejczycy a Nowy Zielony Ład, czyli o kształtowaniu zrównoważonej przyszłościEuropejski Nowy Zielony Ład to nie tylko koncepcja i ambitny plan Unii Europejskiej, mający na celu stworzenie bardziej zrównoważonej, ekologicznej i przyszłościowej Europy, ale również wyzwanie, które staje się coraz bardziej

W literaturze przedmiotu nie odnajdziemy jednej, powszechnie przyjętej definicji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Na podstawie różnych rozważań badaczy proponujemy następującą: to uprawniona forma aktywności obywatelskiej, polegająca na wniesieniu przez obywateli projektu uchwały do organów władzy samorządowej, której celem jest przede wszystkim

W obliczu dynamicznie zmieniającego się rynku pracy projekt Jurajscy Zawodowcy, na którego przykładzie dokonać można analizy lokalnego rynku pracy, wyrasta jako niezwykle istotna inicjatywa. Projekt Fundacji Klaster Innowacji Społecznych skierowany był do uczniów szkół branżowych w powiecie zawierciańskim i skupiał się

Aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnościami odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu im pełnego uczestnictwa w społeczeństwie. Chociaż wiele wysiłków koncentruje się na aktywizacji zawodowej, istnieje pilna potrzeba rozszerzenia tego podejścia i uwzględnienia szerszych aspektów integracji społecznej. W Polsce pod koniec 2021 r.

Często mówi się, że młodzież to przyszłość naszego społeczeństwa. To właśnie oni, ze świeżą perspektywą, żywiołowością i pragnieniem zmian, będą kształtować kierunek, w którym podąża świat. Chociaż mogłoby się wydawać, że młodzi ludzie zainteresowani są tylko wirtualnym światem technologii, gier

Śląsk będący jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych w Polsce, stoi obecnie przed wyzwaniem bolesnej transformacji. Tradycyjnie zdominowany przez sektor górnictwa węgla kamiennego, Śląsk doświadcza stopniowej utraty swojej górniczej potęgi. Konieczność ochrony środowiska oraz dążenie do zrównoważonego rozwoju nasilają potrzebę przekształcenia

W dniu 28 marca 2023 roku miało miejsce inauguracyjne spotkanie Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Śląska 2021-2027, które odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Komitet składa się z 44 członków, w tym 20 przedstawicieli samorządów, 3 przedstawicieli