Think Tank Silesia

Zapraszamy do naszego portalu Think Tank Silesia, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły o Śląsku. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj ten region na nowo!

Evently

Dołącz do naszej społeczności!

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

Bezpłatna oferta skierowana do Mieszkańców Warszawy!

W dobie cyfrowego świata ciekawą inicjatywą wydaje się oferta warszawskiej organizacji pozarządowej – Fundacji Groteka. Organizacja ta, której tradycje sięgają roku 1975, ma na celu upowszechnianie gier i rozrywek umysłowych poprzez organizowanie bezpłatnych imprez o charakterze szkoleniowym i rozrywkowym, łączących zabawę z grami umysłowymi. Jej działalność zaowocowała setkami narad i szkoleń (w tym ogólnokrajowych i międzynarodowych), tysiącami imprez dla młodzieży, produkcją wielkonakładowych gier oraz powstaniem Krajowej Rady Upowszechniania Gier (za www.groteka.pl/o-nas).

Groteka zyskała uznanie, otrzymując liczne wyróżnienia i nagrody, w tym prestiżową nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki. Jej popularność wymusiła przyznanie reprezentacyjnej siedziby przy Alejach Jerozolimskich w Warszawie, w miejscu dawnych kawiarni „Uśmiech”, „Piosenka” i restauracji „Kaprys”. W tym miejscu powstały kluby poszczególnych gier, takich jak Go, Otello, szachy heksagonalne, Reversi, które do końca 1981 roku skupiały niemal 1200 członków.

Rolę Groteki kontynuuje, założone w 1992 roku z inicjatywy Cezarego Domińczaka, Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych oraz Fundacja Groteka, powołana do życia w 2014 roku.

W 2022 roku Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego dostrzegł działalność Fundacji i przyznał jej dofinansowanie na projekt „Aktywne Patriotyczne Włochy” w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030, który jest zaplanowany do realizacji w latach 2022-2024.

W ramach bezpłatnej oferty skierowanej do mieszkańców Warszawy, Groteka chce popularyzować gry umysłowe, takie jak szachy czy układanki logiczne, poprzez prowadzenie cyklu szkoleń i warsztatów w warszawskich szkołach podstawowych. Groteka 3D to 45-minutowe warsztaty dla klas I-VIII szkół podstawowych z układankami logicznymi opartymi na sześcianach foremnych, rozwijającymi wyobraźnię przestrzenną, logiczne myślenie, strategie działania, intuicję geometryczną i matematyczną oraz kreatywność – wszystko to w ramach zabawy. Dla mieszkańców w różnych otwartych przestrzeniach publicznych, takich jak domy kultury czy szkoły, instruktorzy Groteki zaprezentują tradycyjne historyczne gry planszowe z całego świata.

Ponadto organizacja będzie prowadziła spotkania informacyjno-szkoleniowe w zakresie upowszechniania gier i rozrywek umysłowych „GROTEKA”. Szkolenia są adresowane do wolontariuszy Groteki, jak również do osób i instytucji, które prowadzą lub będą prowadzić zajęcia edukacyjne, kulturalne, sportowe lub klubowe.

W trakcie szkolenia zaproponuje następujące zajęcia tematyczne:

  • Jak założyć klub gier? Gdzie zaopatrzyć się w gry i literaturę tematyczną?
  • Rodzaje gier, gry, historia i reguły. Praktyczne poznawanie gier.
  • Zasady organizacji mistrzostw i turniejów gier. Systemy rozgrywek i punktacja.
  • Zasady organizacji pokazów i symultan.
  • MUZEUM GIER I ROZRYWEK UMYSŁOWYCH. GRY RÓŻNYCH EPOK I KRAJÓW. 
  • BIBLIOTEKA I ARCHIWUM specjalistycznego zbioru piśmiennictwa z zakresu gier, zabaw i rozrywek umysłowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały dydaktyczne, informacyjne i reklamowe, a absolwenci certyfikaty ukończenia kursu.

Zachęcamy do śledzenia gazety, Facebooka Fundacji Groteka oraz strony internetowej, gdzie regularnie będą pojawiały się informacje o propozycjach uczestnictwa w tej fascynującej przygodzie, jaką jest świat gier planszowych, strategicznych i logicznych.

Warsztaty z grami tradycyjnymi w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. – Fundacja Groteka

Projekt realizowany z środków w ramach Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.