Think Tank Silesia

Zapraszamy do naszego portalu Think Tank Silesia, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły o Śląsku. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj ten region na nowo!

Evently

Dołącz do naszej społeczności!

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

Zielone Trójmorze dla Młodych

Poznaj perspektywę młodych ludzi z 10 krajów Trójmorza na założenia Europejskiego Nowego Zielonego Ładu. Przeczytaj o zielonym rynku pracy, ekologicznych podróżach i sprawiedliwej transformacji, a także sprawdź wyniki przeprowadzonych badań.
Raport koncentruje się na możliwościach które stwarza wprowadzenie założeń Nowego Zielonego Ładu dla młodych ludzi, ich perspektyw zawodowych, edukacji i zdrowia. W raporcie wskazane są korzyści i zagrożenia wynikające z wprowadzenia nowych idei, a także c ele i działania, które powinno się podejmować aby jak najpełniej wdrożyć ekologiczne rozwiązania.
Publikacja składa się z 4 rozdziałów „Zielony rynek pracy”, „Sprawiedliwa transformacja”, „Polityka klimatyczna sprzyjająca włączeniu społecznemu”, „Edukacja ekologiczna” oraz analizy wyników badań przeprowadzonych wśród 513 młodych ludzi z Polski, Słoweni i, Słowacji, Rumunii. Bułgarii, Austrii, Węgier, Litwy, Łotwy oraz Czech. „Zielone Trójmorze dla Młodych” to zaproszenie skierowane do młodych ludzi na całym świecie, aby aktywnie angażowali się w tworzenie zrównoważonej przyszłości.