Think Tank Silesia

Zapraszamy do naszego portalu Think Tank Silesia, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły o Śląsku. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj ten region na nowo!

Evently

Dołącz do naszej społeczności!

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

Młody Śląsk

Najpierw od najmłodszych lat słyszą, że dzieci i ryby głosu nie mają, a później ku zdumieniu starszych pokoleń zarzuca im się, że nie potrafią bronić swoich racji. W szkole zmuszani są do nauki licznych wzorów chemicznych i twierdzeń matematycznych, a zapytani o długość kadencji prezydenta lub sposób wyboru posłów i senatorów – milczą. Scena polityczna kojarzy im się z wiecznie kłócącymi mężczyznami w garniturach, których nikt już nie może, ale każdy dalej słucha.

Inne myślenie, inne wartości i inne spojrzenie na rzeczywistość sprawiają, że młodzi często spotykają się z brakiem zrozumienia ze strony społeczeństwa. Ich problemy bywają bagatelizowane, a ambitne hasła, że w młodzieży siła okazują się pustymi sloganami, bo koniec końców nikt nie chce ich słuchać. „Władze (mowa o lokalnych) nie przejmują się zbytnio Naszym głosem – sam to odczułem, gdy  setki zebranych przeze mnie  podpisów trafiły najzwyczajniej w świecie do kosza.” – mówi Paweł Rostkowski II Zastępca Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Tym bardziej jest to niezrozumiałe, gdyż jak czytamy w ustawie o samorządzie gminnym: Gmina podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców gminy, w szczególności wśród młodzieży, angażując ją w sprawy dla niej istotne.”

Młodzi obywatele patrzą inaczej na świat niż swoi rodzice, czy też dziadkowie, a przy tym mają czas, siłę, ambicję oraz świadomość, która winna przyczynić się do zmiany społeczności – zaczynając od lokalnej, bo tu najłatwiej o zaangażowanie, a kończąc na krajowej lub nawet międzynarodowej. „Działalność społeczną traktujemy jako źródło nowych doświadczeń” – podkreśla Kacper Żełabowski I Zastępca Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego – „Pod względem rynku otwiera to furtkę dla przyszłościowej pracy oraz możliwości studiowania na uniwersytetach zagranicznych – w innym modelu nauczania np. oxfordzkim obok zdolności naukowych równie ważna jest aktywność społeczna i wolontariat. Całość inicjatyw i samo uczestnictwo w nich daje szczególne poczucie dołożenia cegiełki do rozwoju regionu, które dla każdego jest równie cenne.”

Cenne jest jednak nie tylko zyskiwane doświadczenie, ale niesiona pomoc i poczucie wypełnienia misji społecznej. Jak zdradza Rostkowski: „Pieniądze tutaj nie maja praktycznie znaczenia”. Mimo, że młodzi za swą pracę nie dostają wynagrodzenia, dalej chcą się angażować, czują dumę, że ich działalność przyczynia się do lepszego życia mieszkańców Śląska, którzy z nadzieją patrzą na kolejne projekty – a jest ich naprawdę wiele.

    „Problem z dojazdem do dobrych szkół praktycznie nie występuje. Samorząd stawia na młodych pod względem nie tylko Sejmikowym, ale także w kontekście typowo szkolnym” – wymienia Żełabowski – „Jesteśmy w zaawansowanej fazie tworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Gliwickiego i dążymy do tworzenia kolejnych organów. Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem wystąpiła z inicjatywą utworzenia Dnia Młodzieżowych Rad i Jednostek przy Jednostkach Samorządów Terytorialnego. Posiadamy specjalne materiały dedykowane Młodzieżowemu Sejmikowi zwiększające naszą promocję. Jesteśmy aktywni w Internecie, często pojawiamy się w szkołach – na kolejną sesję planujemy zaprosić klasy szkół średnich w taki sposób, aby kontakt z naszymi organami był możliwie najbliższy.”

Słuchając ich planów, opinii i pomysłów na obecną kadencję nie sposób wyzbyć się wrażenia, że w to co robią wkładają całe serce. Zmiana, postęp, zaangażowanie ale przede wszystkim pewność, że to właśnie w nich jest siła sprawiają, że głos młodych zaczyna mieć znaczenie. Nie bez powodu Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego otrzymał nagrodę za najbardziej aktywną Młodzieżową Radę w Polsce, dając tym samym nie tylko przykład innym, ale przede wszystkim nadzieję, że żadna ważna społecznie zmiana nie odbędzie się bez uczestnictwa przedstawicieli młodego pokolenia.

Artykuł przygotowany w oparciu o rozmowę z Kacprem Żełabowskim I Zastępcą Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Pawłem Rostkowskim  II Zastępca Przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego