Think Tank Silesia

Zapraszamy do naszego portalu Think Tank Silesia, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły o Śląsku. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj ten region na nowo!

Evently

Dołącz do naszej społeczności!

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

Młodzi Liderzy Śląska

Dowiedz się, co blokuje młodzież przed zaangażowaniem się w życie publiczne w województwie śląskim.
W raporcie przedstawione zostały wyniki badania przeprowadzonego wśród młodych ludzi aktywnie działających na rzecz lokalnej społeczności i angażujących się w prace Młodzieżowych Rad JST. Celem badania było zidentyfikowanie istniejących problemów oraz przedstawienie rekomendowanych rozwiązań, które mają na celu zwiększenie zaangażowania młodzieży w działalność społeczną.
Przeprowadzone badanie zatytułowane „Młodzi liderzy Śląska” stanowi kompleksową analizę obecnej sytuacji młodzieży w województwie śląskim, ze szczególnym naciskiem na ich uczestnictwo w różnorodnych inicjatywach społecznych, kulturalnych oraz ekologicznych.