Think Tank Silesia

Zapraszamy do naszego portalu Think Tank Silesia, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły o Śląsku. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj ten region na nowo!

Evently

Dołącz do naszej społeczności!

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

Image Alt

Think Tank Silesia

Czym jest Think Tank?

THINK TANK SILESIA to inicjatywa New Europe Foundation polegająca na zgromadzeniu ekspertów – będących niezależnymi specjalistami w swoich dziedzinach – którzy poddadzą analizie główne problemy społeczno-polityczne i gospodarcze Górnego Śląska, oraz zjawiska i procesy zachodzące na jego terenie.
Do wspomnianych problemów oraz procesów badanych przez naszych ekspertów zaliczyć można między innymi: kryzys energetyczny,transformację ekologiczną, wyzwania ekologiczne, zanieczyszczenie powietrza na Śląsku,transformację przemysłu, cyfryzację i nowoczesne technologie, budownictwo, rozwój i przeobrażenie infrastruktury, rozwój samorządów, wyzwania społeczeństw Śląskich miast,współpracę międzynarodową, politykę senioralną, kulturę dostępną, obywatelskie inicjatywy uchwałodawcze, aktywizację młodzieży, edukację prawną, pomoc uchodźcom i migrantom.

Nasza misja .

W ciągu swojej 7 letniej działalności zaobserwowaliśmy, że nie istnieją instytucje eksperckie, bądź ośrodki badawcze zajmujące się obserwacją, badaniem i analizą zjawisk zachodzących na terenie aglomeracji, wskazującego konkretne kierunki jej rozwoju, czy analizującego przemiany społeczne i energetyczne w niej zachodzące. Wskazuje na to wynikający z tegoż właśnie deficytu ubogi zasób raportów, analiz i badań na temat zachodzących zmian, zmierzające ku odkryciu prawidłowości w życiu społecznym, poprzez systematyczną obserwację i wyciąganie wniosków.
W odpowiedzi na powyższe, THINK TANK SILESIA stanowił będzie zaplecze oraz bazę pomysłów wypracowanych przez ekspertów, którzy będą analizowali, opiniowali i opisywali bieżące procesy, problemy i wydarzenia. Tym samym, stanowił będzie również pomocne źródło dla administracji gospodarczej, podczas podejmowania przez nią decyzji. Na podstawie zdobytych doświadczeń New Europe Foundation jest w stanie stać się pierwszą śląską organizacją analityczną, dysponującą odpowiednią kadrą ekspercką oraz zapleczem finansowym.
Opracowane przez ekspertów THINK TANK SILESIA dokumenty przybiorą postać strategii, koncepcji orazkonkretnych rozwiązań z zakresu prawa, polityki społecznej, finansów, transformacji energetycznej, oraz ochrony środowiska, na rzecz poprawy i zrównoważonego rozwoju województwa Śląskiego.

Artykuły

Nowe idee, eksperckie analizy i rozwiązania problemów, zjawisk i procesów społeczno-politycznych i gospodarczych Górnego Śląska.