Think Tank Silesia

Zapraszamy do naszego portalu Think Tank Silesia, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły o Śląsku. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj ten region na nowo!

Evently

Dołącz do naszej społeczności!

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

Przemysł ciężki a jakość życia mieszkańców i ochrona klimatu na przykładzie „Huty Katowice”

W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska. Ta tendencja jest obserwowana także w Polsce – według raportu IPCC ponad połowa ankietowanych jako dziedzinę, która sprawia Polsce najwięcej problemów wskazała ochronę środowiska (1). Powoduje to włączenie do debaty publicznej kwestii związanych z transformacją energetyczną, walki z zanieczyszczeniem powietrza, zmian klimatycznych czy z zanieczyszczeniem wód. Te kwestie są szczególnie ważne dla regionu Górnego Śląska, który od zawsze kojarzony jest z przemysłem ciężkim i wydobywaniem węgla kamiennego.


Często uczestnicy debaty publicznej skupiają się na kwestii wydobywania paliw kopalnych, dominacji węgla kamiennego w produkcji energii, czy rentowności kopalń. Należy jednak zwrócić uwagę na inne odłamy przemysłu funkcjonujące w regionie. W województwie śląskim od wielu lat rozwija się przemysł koksowniczy oraz przemysł hutniczy. Te obydwie gałęzie przemysłu jednoznacznie kojarzą się z Dąbrową Górniczą. Największa spółka koksownicza w kraju – JSW KOKS S.A. posiada jeden z dwóch oddziałów właśnie w Dąbrowie Górniczej. Z kolei gdy mowa o hutnictwie, prawdopodobnie większość osób skojarzyłaby je z „Hutą Katowice”, która nie mieści się w Katowicach, a w Dąbrowie Górniczej właśnie. Jest to największa huta w Polsce, która dziś funkcjonuje pod nazwą „ArcelorMittal Poland S.A.” i jest częścią największego na świecie koncernu stalowego.

Lokalizacja huty na terenie Dąbrowy Górniczej ma niewątpliwie swoje zalety. ArcelorMittal Poland wraz ze spółkami zależnymi daje pracę dla prawie 10 000 osób (2) , co czyni ją ważnym elementem struktury zatrudnienia w regionie. Dąbrowa Górnicza od lat plasuje się w czołówce najbogatszych miast na prawach powiatu w Polsce (3) . Niewątpliwie jest to zasługa obecności wielu zakładów przemysłowych, które poprzez płacenie podatków mają udział w zwiększaniu budżetu miasta. Te niewątpliwe zalety nie przekonują jednak wszystkich mieszkańców miasta, ani działaczy na rzecz ochrony środowiska. W 2013 roku Dąbrowa Górnicza miała największą w kraju niezorganizowaną emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Na przestrzeni lat dochodziło w hucie do wielu awarii, których skutkiem były pojawiające się nad miastem rdzawe chmury. Obecność dużych zakładów przemysłowych (w tym „Huty Katowice”) oraz ogrzewanie domów tak zwanymi „kopciuchami” powoduje, że Dąbrowa Górnicza nie jest tylko jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce, ale znalazła się już w rankingu 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy, obok innych miast regionu, takich jak Katowice, Gliwice, Myszków, Sosnowiec czy Pszczyna (4) . Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mają świadomość, jak ważna dla ich miasta jest obecność huty, jednak wielokrotnie protestowali mając świadomość wpływu zanieczyszczeń na ich zdrowie. Należy pamiętać, że zanieczyszczenie powietrza może prowadzić do wielu chorób układu krążenia, układu oddechowego oraz chorób onkologicznych. Z utworzonego w 2016 roku „Atlasu zachorowalności na wybrane choroby w województwie śląskim” wynika, że Dąbrowa Górnicza jest jednym z miast o największej liczbie nowozarejestrowanych chorych na nowotwory na 1000 mieszkańców (5) .

Od kilku lat Spółka ArcelorMittal Poland S.A. podejmuje szereg działań mających na celu zmniejszenie ich negatywnego wpływu na środowisko – o 25% zredukowano emisję dwutlenku węgla oraz o 30% zmniejszono emisję pyłu. Zmodernizowano także system odpylania w stalowni w Dąbrowie Górniczej (6) . Należy jednak pamiętać, że żaden przemysł nie jest całkowicie bezemisyjny, więc niemożliwym jest uzyskanie neutralności klimatycznej przez takie zakłady jak Huta w Dąbrowie Górniczej i wiele innych, działających w regionie Górnego Śląska.

Istnienie przemysłu ciężkiego obecnie wydaje się nieodłącznym elementem krajobrazu województwa śląskiego. Należy jednak pamiętać o ciągłym modernizowaniu i dostosowywaniu działalności takich zakładów, aby w jak najmniejszy sposób oddziaływały na środowisko oraz na zdrowie i życie mieszkańców. Istnieje prawdopodobieństwo, że profil gospodarczy województwa śląskiego ulegnie zmianie – w tym aspekcie upatruje się nadzieje w rozwoju przemysłu nowych technologii, a także rozwoju usług, z naciskiem na branżę IT, która prężnie rozwija się w regionie w ostatnich latach. Przed naszym regionem niewątpliwie trudny okres dostosowywania przemysłu do realiów trzeciej dekady XXI wieku oraz
podejmowania decyzji, jak chcemy ukierunkować gospodarkę województwa w przyszłości i czy będzie w niej miejsce dla przemysłu ciężkiego.

1 Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Badania świadomości ekologicznej, https://www.gov.pl/web/klimat/badania-swiadomosci-ekologicznej (27.12.2022).
2 Śląski Biznes, Dąbrowa Górnicza. Nie będzie zwolnień w największej hucie w Polsce. Piec znów zadziała, https://www.slaskibiznes.pl/wiadomosci,dabrowa-gornicza-nie-bedzie-zwolnien-w-najwiekszej-hucie-w-polsce-piec-znow-zadziala,wia5-3-7355.html (27.12.2022).

3 Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza wśród najbogatszych polskich miast, https://www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/dabrowa-gornicza-wsrod-najbogatszych-polskich-miast/ (27.12.2022)
4 AERO 7, Najbardziej zanieczyszczone miasta Polski i Europy, https://aero7.pl/aktualnosci/najbardziej-zanieczyszczone-miasta-polski-i-europy (27.12.2022)
5 Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Atlasu zachorowalności na wybrane choroby w województwie śląskim, Katowice, 2016.
6 ArcelorMittal Polska, Ochrona Środowiska, https://poland.arcelormittal.com/ochrona-srodowiska/#c253 (27.12.2022)

Bibliografia:

1.AERO 7, Najbardziej zanieczyszczone miasta Polski i Europy, https://aero7.pl/aktualnosci/najbardziej-zanieczyszczone-miasta-polski-i-europy (27.12.2022)
2.ArcelorMittal Polska, Ochrona Środowiska, https://poland.arcelormittal.com/ochrona-srodowiska/#c253 (27.12.2022)
3.Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza wśród najbogatszych polskich miast, https://www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/dabrowa-gornicza-wsrod-najbogatszych-polskich-miast/ (27.12.2022)
4.Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Badania świadomości ekologicznej, https://www.gov.pl/web/klimat/badania-swiadomosci-ekologicznej (27.12.2022).
5.Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Atlasu zachorowalności na wybrane choroby w województwie śląskim, Katowice, 2016.
6.Śląski Biznes, Dąbrowa Górnicza. Nie będzie zwolnień w największej hucie w Polsce. Piec znów zadziała, https://www.slaskibiznes.pl/wiadomosci,dabrowa-gornicza-nie-bedzie-zwolnien-w-najwiekszej-hucie-w-polsce-piec-znow-zadziala,wia5-3-7355.html (27.12.2022).