Think Tank Silesia

Zapraszamy do naszego portalu Think Tank Silesia, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły o Śląsku. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj ten region na nowo!

Evently

Dołącz do naszej społeczności!

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

Wzrost aktywizacji młodzieży na przykładzie Dąbrowy Górniczej

Powszechnie panuje stereotyp, że w XXI wieku młodzież jest bardzo konformistyczną grupą bez większych chęci do działania. Od kilku lat można jednak zaobserwować pewien trend związany ze wzrostem aktywizacji młodzieży. Można to zaobserwować nie tylko w kwestii frekwencji wyborczej (w pierwszej turze wyborów prezydenckich w 2020 r. frekwencja w grupie 18-29 lat wyniosła 64% ), ale zwłaszcza na szczeblu samorządowym.

Województwo śląskie jest bardzo dobrym przykładem, w jaki sposób można aktywizować młodzież (zwłaszcza tę w wieku szkolnym). Istnieje Młodzieżowy Sejmik Województwa, czyli inicjatywa mająca na celu rozpowszechnianie idei samorządności oraz co szczególnie ważne, promowanie społeczeństwa obywatelskiego od najmłodszych lat . Kolejną, niezwykle powszechną inicjatywą jest idea powstawania Młodzieżowych Rad Miasta. Dziś większość miast województwa śląskiego może pochwalić się istnieniem takich instytucji, między innymi Sosnowiec, Katowice, Piekary Śląskie, Zawiercie, Gliwice, Częstochowa, Bytom czy Dąbrowa Górnicza. Ten fakultatywny organ konsultacyjny samorządu terytorialnego stał się początkiem kariery wielu młodych polityków, aktywistów czy lokalnych działaczy.

Szczególnym przypadkiem jeśli chodzi o aktywizację młodych ludzi jest Dąbrowa Górnicza. Fakt ten może być zadziwiający, ponieważ nie jest to miasto wojewódzkie, a nawet nie jest w pierwszej dziesiątce największych miast województwa śląskiego. Ale to jednak tutaj młodzieżowy aktywizm rozwija się niezwykle intensywnie. Wcześniej wspomniana Młodzieżowa Rada Miasta Dąbrowa Górnicza została powołana w 2020 roku, a jej ówcześni członkowie obecnie działają nie tylko w strukturach samorządowych, ale i w polityce na szczeblu krajowym.

Nie jest to jednak jedyna inicjatywa zrzeszająca młodych ludzi w mieście. Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości stworzył inicjatywę “Młodzieżowy Klub Przedsiębiorczości”, który jest platformą do edukowania w tym zakresie, ale także do spotkań i dyskusji z lokalnymi przedsiębiorcami, a także do edukacji w zakresie tworzenia swojego biznesu i prowadzenia firmy .

W listopadzie 2022 roku odbyło się w mieście I Dąbrowskie Forum Samorządów Uczniowskich, podczas którego reprezentanci społeczności szkolnych mogli poruszyć tematy związane z partycypacją i demokracją w szkołach w mieście oraz nawzajem zainspirować się do działania w strukturach szkolnych .

Ponadto w Dąbrowie Górniczej młodzież samodzielnie może podejmować własne inicjatywy przy wsparciu władz miasta. Dwukrotnie organizowany w mieście był “Festiwal Empatii”, który był od podstaw wymyślony i zorganizowany przez aktywnych, młodych Dąbrowiaków. Ideą wydarzeń było przybliżenie zarówno młodzieży,  dzieciom jak i dorosłym idei wzajemnego szacunku, pokazanie prawdziwych historii osób doznających aktów dyskryminacji, chociażby ze względu na swoją niepełnosprawność. Organizator tego wydarzenia, aktywista z Dąbrowy Górniczej Dawid Bochenek zapytany o inspirację do organizacji “Festiwalu Empatii” bez wahania wskazał  wizję działania w grupie ze znajomymi. Podkreślił, że Festiwal zwracał uwagę na zjawisko wykluczeń społecznych oraz stygmatyzacji społecznej. Stwierdził ponadto, że oprócz tego, że wspólnie z przyjaciółmi działali w dobrym celu, to była to dla nich wspaniała zabawa .

Aktywista został także zapytany o warunki do rozwoju aktywizmu młodzieżowego w mieście. Wskazał na inicjatywy takie jak współorganizowane przez niego Program Miejskiego Wolontariatu czy Paszport Wolontariusza (Dawid aktywizuje dąbrowską młodzież i rozwija sieć miejskiego wolontariatu). Podsumował także, że Dąbrowa Górnicza bezdyskusyjnie sprzyja budowaniu postaw obywatelskich u młodych ludzi, a od kilku lat miasto daje wiele możliwości rozwoju dla młodych aktywistów.

Szeroko obserwowany trend wzrostu aktywizacji młodzieży w województwie śląskim jest widoczny nie tylko w Dąbrowie Górniczej, ale i w całym regionie. Należy podejmować coraz to nowe działania i inicjatywy, aby nie odwrócić tego trendu. W interesie nie tylko województwa, ale i całego kraju jest tworzenie świadomego społeczeństwa obywatelskiego, dzięki któremu Polska, a także region Górnego Śląska mogły się rozwijać.  Wszystko wskazuje na to, że to właśnie młodzi ludzie będą dominowali na listach w wyborach samorządowych w 2024 roku. Wiele partii i ruchów politycznych zapowiada bowiem, że będą chcieli postawić na młodych, a przy takim poziomie społecznej i politycznej partycypacji młodych w województwie śląskim nie powinno być to żadnym problemem.

Bibliografia:
Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości, Otwieramy Młodzieżowy Klub Przedsiębiorczości!, https://inkubator-dabrowa.pl/otwieramy-mlodziezowy-klub-przedsiebiorczosci/ (14.12.2022 r.).

Oficjalna strona Miasta Dąbrowa Górnicza, I Dąbrowskie Forum Samorządów Uczniowskich, https://www.dabrowa-gornicza.pl/aktualnosci/i-dabrowskie-forum-samorzadow-uczniowskich/ (14.12.2022 r.).

Śląskie. Dla Młodych, O Młodzieżowym Sejmiku, https://mlodzi.slaskie.pl/content/o-mlodziezowym-sejmiku (15.12.2022).

TVN 24, Wybory prezydenckie 2020. Frekwencja w grupach wiekowych, https://tvn24.pl/wybory-prezydenckie-2020/wybory-prezydenckie-2020-frekwencja-w-grupach-wiekowych-4623387 (14.12.2022

Wywiad z Dawidem Bochenkiem (w rozmowie z Pauliną Pruchnicką), Dąbrowa Górnicza, dn. 15.12.2022.