Think Tank Silesia

Zapraszamy do naszego portalu Think Tank Silesia, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły o Śląsku. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj ten region na nowo!

Evently

Dołącz do naszej społeczności!

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

Cyfrowa praca – o szansach i zagrożeniach wykorzystywania narzędzi online w codziennych zadaniach 

Jeszcze kilka lat temu charakter pracy polegał w przeważającej mierze na stacjonarnych spotkaniach, długich godzinach pracy w biurze czy zagranicznych delegacjach. Duża część z nas nawet nie pomyślałaby, że w niedługim czasie będzie musiała stanąć przed wyzwaniem codziennego korzystania z narzędzi internetowych do kooperacji, spotkań online i konferencji. Obecnie codziennością jest wykorzystanie przestrzeni internetowej do pracy, zarówno zdalnej, jak i stacjonarnej. Takie cyfrowe zadania otwierają przed nami szereg możliwości, jednak wiążą się również z nieuświadomionymi zagrożeniami.

Od 2020 roku, czyli rozpoczęcia ery pracy zdalnej spowodowanej pandemią COVID-19, wiele organizacji takich jak ONZ, OECD czy World Economic Forum porusza temat znaczenia umiejętności cyfrowych u współczesnych pracowników. Według raportu World Economic Forum (2021) 48 proc. firm na całym świecie oferuje zdalne stanowiska, a 88 proc. pracowników deklaruje chęć dalszego korzystania z takiej formy pracy. Narzędzia cyfrowe, takie jak aplikacje do zarządzania zadaniami, komunikatory i systemy do wideokonferencji, stają się nieodzowną częścią codziennych zadań. Z raportu wynika, że ułatwiają one komunikację i współpracę w zespołach, zwiększając tym samym efektywność pracy o 20 proc., jak również wydajność samych firm i przedsiębiorstw.Obecnie umiejętności cyfrowe określane są jako jedne z kluczowych w procesie uczenia się, które odbywa się przecież przez całe życie.


Nowe szanse dla codziennej pracy i pracowników

Czy obecnie wszyscy stajemy się cyfrowymi nomadami? Jak pisze Ewa Fibingier w artykule „Cyfrowy nomadyzm – nowy trend na rynku pracy” (2021), coraz więcej osób pracujących zdalnie decyduje się robić to z różnych miejsc kraju lub świata. Otwiera to nie tylko nowe możliwości dla indywidualnego rozwoju, ale także rozwoju przedsiębiorstw poprzez pozyskanie międzynarodowych kontaktów.

Wydawać by się mogło, że z powodu łatwej dostępności narzędzi cyfrowych każdy z nas korzysta z nich w pracy zawodowej. Jest jednak inaczej. W sytuacji braku wymagań wykorzystania technologii w codziennych zadaniach rzadko kto sięga po nowe programy i aplikacje, które nierzadko przecież wspierają rozwój kompetencji. W przestrzeni internetowej możemy prowadzić konferencje i spotkania, zarządzać zespołami, tworzyć mapy myśli czy wspólnie z zespołem pracować na tablicach z danymi.

Możliwości te przynoszą zarówno pracownikom, jak i pracodawcom i całym firmom przeróżne korzyści, jak poprawa kooperacji poprzez komunikowanie się w czasie rzeczywistym z każdego miejsca i w każdym czasie. Zespoły mogą wspólnie pracować na projektach, dzielić się pomysłami i tworzyć przestrzeń dla kreatywnej współpracy. Zwiększenie produktywności to kolejna zaleta pracy z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, szczególnie w zakresie możliwości podejmowania długotrwałych kontraktów i rozpoczynania nowych projektów. Platformy takie jak Trello umożliwiają przypisywanie zadań, monitorowanie postępów i koordynowanie pracy zespołu w sposób efektywny i przejrzysty. Dostępność to szansa na zwiększenie satysfakcji i pozyskanie cennych pracowników, również międzynarodowych. Z kolei wzrost kreatywności spowodowany korzystaniem z narzędzi do tworzenia profesjonalnych prezentacji, grafik, przedstawiania treści w postaci map myśli czy tablic, jest szansą na nowe pomysły i inicjatywy realizowane przez pracowników. Mówiąc o szansach, współcześnie podkreśla się również wzrost integracji i automatyzacji zadań, co również prowadzi do zwiększenia efektywności.


Cyfrowe narzędzia = cyfrowe zagrożenia?

Oprócz szeroko omawianych korzyści wykorzystania narzędzi online podczas zawodowych wyzwań należy wspomnieć również o pojawiających się zagrożeniach. Według raportu Cisco (2022) ataki cybernetyczne wzrosły o 30 proc. w okresie pandemii, kiedy większość firm przeszła na pracę zdalną, rośnie jednak również wiedza i świadomość z zakresu zagrożeń internetowych. Firmy i pracownicy coraz częściej podejmują środki przeciwdziałające cyfrowym atakom takim jak phishing, DDoS (paraliżują działanie sieci i podłączonego do niej sprzętu poprzez obciążanie zasobów sztucznie generowanymi zapytaniami) i ataki na remote desktop protocol, czyli zdalny pulpit.

Bezpieczeństwo danych jest głównym zagrożeniem, w wyniku którego dostęp do wrażliwych informacji jak dane osobowe, informacje finansowe lub poufne dane firmowe może zostać przechwycony. Zależność od połączenia internetowego także stanowi problem w kontekście potencjalnych przestojów w pracy czy utraty niezapisanych zadań oraz danych. Pracownicy mogą zmagać się również ze zjawiskiem information overload, czyli zbyt dużej ilości powiadomień, wiadomości czy informacji o przydzielonych zadaniach, które mogą powodować utratę produktywności i stres przekładający się na jakość pracy. Mówiąc o cyfrowej pracy, musimy mieć również świadomość konieczności odpowiedniego wdrażania w istniejące narzędzia. Niektóre z nich z powodu skomplikowanej obsługi mogą bowiem utrudniać efektywne ich wykorzystanie.

Wykorzystanie narzędzi online w codziennych zadaniach to dobra okazja do zwiększenia efektywności i elastyczności pracy. Trzeba jednak pamiętać, że bez odpowiedniej ochrony i świadomości cyfryzacja może prowadzić do problemów z bezpieczeństwem danych czy zdrowiem psychicznym pracowników. Firmy powinny więc dążyć do stworzenia bezpiecznej i zdrowej cyfrowej kultury pracy.