Think Tank Silesia

Zapraszamy do naszego portalu Think Tank Silesia, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły o Śląsku. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj ten region na nowo!

Evently

Dołącz do naszej społeczności!

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

Jak powinna zachowywać się osoba pracująca z uchodźcami?

Polska w ostatnich kilkunastu miesiącach przyjęła setki tysięcy uchodźców z Ukrainy. Osoby pracujące w punktach recepcyjnych odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu uchodźcom profesjonalnej pomocy, empatycznego wsparcia i pokonywaniu barier kulturowych. To od nich zależy, jak będzie przebiegać  budowanie mostów integracji między naszymi narodami. Ukraińcy w Polsce: spotkanie dwóch światów

Ostatnie kilkanaście miesięcy przyniosły na Ukrainie dramatyczne wydarzenia, które wstrząsnęły nie tylko tym krajem, ale również całym światem. Konflikt zbrojny między Ukrainą a Rosją spowodował, że setki tysięcy uchodźców zmuszonych było do opuszczenia swoich domów i ucieczki przed przemocą i zagrożeniem, jakie niosą agresorzy. Polska, sąsiadująca z Ukrainą, stała się jednym z głównych miejsc docelowych dla uciekających osób. Sytuacja ta wiązała się jednak z pojawieniem się szeregu wyzwań i trudności, zarówno dla samych uchodźców, jak i dla polskiego społeczeństwa. Przybycie tak dużej liczby osób wywołało szok kulturowy zarówno po stronie uchodźców, jak i lokalnej społeczności. Różnice językowe, kulturowe i społeczne przyczyniły się do powstawania barier komunikacyjnych czy trudności w integracji. Ukraińcy musieli stawić czoła nowej rzeczywistości, z odmiennym systemem prawno-społecznym, innymi zwyczajami i normami kulturowymi.Emocjonalne skutki konfliktu: jak Polska pomaga uchodźcom z Ukrainy

Tak niecodzienne warunki wymagają zapewnienia wsparcia i pomocy psychologicznej. Punkty recepcyjne, utworzone w różnych częściach Polski, stały się miejscami, w których zapewniana jest pomoc psychologiczna obejmująca różne działania mające na celu złagodzenie skutków traumy oraz wsparcie emocjonalne. Specjaliści szkolą personel pracujący w tych miejscach, aby mógł on rozpoznawać objawy stresu pourazowego, depresji i innych zaburzeń psychicznych. Wspierają również osoby dotknięte stratą i żałobą w procesie radzenia sobie z bólem i przystosowania się do nowej rzeczywistości.

Szok kulturowy po przyjeździe Ukraińców do Polski to poważne wyzwanie dla wszystkich stron zaangażowanych w pomoc. Dzięki odpowiedniemu wsparciu psychologicznemu, edukacji i integracji można jednak stworzyć środowisko, które pozwoli uchodźcom odbudować swoje życie i poczuć się bezpiecznie w nowym kraju. Współpraca, empatia i solidarność międzynarodowa są niezbędne w tych trudnych czasach, aby pomóc ofiarom wojny w znalezieniu nadziei i lepszej przyszłości.Humanitarna misja punktu recepcyjnego – wskazówki dla pracowników

Osoba pracująca w punkcie recepcyjnym odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu wsparcia, przyjaznej atmosfery i okazywaniu empatii ludziom dotkniętym tragedią wojenną. Przedstawiamy kilka wskazówek dotyczących tego, jak pracownik powinien zachowywać się w takim miejscu wobec uchodźców.

 1. Empatia i zrozumienie – pracownik w punkcie recepcyjnym powinien wykazywać się empatią i okazywać zrozumienie dla doświadczeń i traum, z jakimi zmaga się uchodźca. Ważne jest słuchanie i stawianie się w sytuacji osoby, która pojawia się w tym miejscu, tak aby zrozumieć jej potrzeby i wyzwania.
 2. Szacunek i tolerancja – każdy człowiek, niezależnie od pochodzenia, kultury, jaką reprezentuje, czy wyznawanych przekonań, powinien być traktowany z szacunkiem i tolerancją. Ważne jest, aby nie wykazywać uprzedzeń czy dyskryminacji wobec uchodźców i zapewnić im godne traktowanie.
 3. Komunikacja – pracownik punktu recepcyjnego powinien wykazywać się komunikatywnością i otwartością na dialog. Dobrze, żeby umiał zadawać właściwe pytania, uważnie słuchać i udzielać jasnych informacji na temat procedur, zasad czy dostępnych usług. W miarę możliwości należy stosować prosty i zrozumiały język oraz korzystać z tłumaczy w przypadku problemów językowych.
 4. Cierpliwość i wyrozumiałość – przybycie do nowego kraju i odnalezienie się w nowym środowisku może być dla uchodźców trudne i stresujące. Pracownik obecny w punkcie recepcyjnym powinien wykazywać cierpliwość, wyrozumiałość i gotowość do udzielania pomocy w przypadku pytań, obaw czy pojawiających się problemów.
 5. Dostarczanie informacji i wsparcie praktyczne – pracownik punktu recepcyjnego powinien udzielać informacji na temat dostępnych świadczeń, usług medycznych, edukacyjnych i prawnych. Dobrze, żeby miał również w sobie gotowość do udzielania pomocy w rozwiązywaniu codziennych problemów, takich jak znalezienie zakwaterowania czy skontaktowanie się z rodziną.
 6. Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami – osoby pracujące w punkcie recepcyjnym powinny współpracować z innymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami, tak aby zapewnić uchodźcom kompleksowe wsparcie. Wspólna praca może przyczynić się do skuteczniejszego rozwiązywania problemów i udzielania pomocy.

Należy pamiętać, że każda sytuacja jest inna, a potrzeby uchodźców mogą się różnić. Dlatego kluczowe w tej pracy są elastyczność, otwartość i indywidualne podejście. Najważniejsze, aby uchodźcom okazać empatię, zrozumienie i gotowość do pomocy.Negatywne praktyki w punkcie recepcyjnym: jakich błędów unikać w pomocy uchodźcom

Warto także wskazać zachowania, które nie powinny pojawiać się w miejscach, gdzie udzielanie jest wsparcie uchodźcom.

 1. Dyskryminacja – nie należy dyskryminować ludzi z powodu ich pochodzenia, kultury, jaką reprezentują, ze względu na religię, rasę, płeć ani żadne inne czynniki. Każdy człowiek powinien być traktowany z szacunkiem i równością.
 2. Wykazywanie uprzedzeń – niezależnie od przekonań, jakie wyznaje osoba pracująca w punkcie recepcyjnym, absolutnie niewłaściwe jest wykazywanie uprzedzeń wobec uchodźców. Każdy zasługuje na sprawiedliwe i przyjazne traktowanie.
 3. Ignorowanie praw człowieka – prawa człowieka przysługują każdemu i należy je bezwzględnie respektować. Warto pamiętać, że uchodźcy wojenni doświadczyli różnych trudności, należy więc wykazywać wobec nich szczególną troskę. Łamanie ich praw, ignorowanie potrzeb czy nadużywanie wobec nich władzy jest niedopuszczalne. 
 4. Brak empatii i zrozumienia – pracownicy punktu recepcyjnego powinni wykazywać empatię i zrozumienie wobec trudności, z jakimi borykają się uchodźcy. Nie należy bagatelizować ich doświadczeń ani ignorować ich emocji.
 5. Brak poufności – informacje przekazywane przez uchodźców powinny być traktowane jako poufne i chronione. Pracownicy punktu recepcyjnego powinni więc respektować prywatność tych osób i nie udostępniać ich danych osobowych osobom trzecim bez wyraźnej zgody.
 6. Zaniedbywanie wsparcia psychologicznego – uchodźcy wojenni często doświadczają traumy, potrzebują więc w tej sytuacji wsparcia psychologicznego. Zaniedbywanie tej potrzeby nie powinno mieć miejsca, warto więc pamiętać, aby kierować te osoby do odpowiednich specjalistów lub organizacji, które oferują właściwą pomoc.
 7. Nadużywanie władzy – pracownicy punktu recepcyjnego nie powinni nadużywać władzy ani wykorzystywać swojej pozycji do szkodzenia uchodźcom. Należy respektować godność i prawa tych osób.
 8. Brak profesjonalizmu – osoby obecne w punkcie recepcyjnym powinny wykazywać się profesjonalizmem i odpowiedzialnością w wykonywaniu swoich obowiązków. Nie należy angażować się w nieodpowiednie relacje ani przejawiać niewłaściwych zachowań wobec uchodźców.

Ważne jest, aby pracownicy punktów recepcyjnych byli świadomi tych zasad i postępowali zgodnie z nimi. W ten sposób mają szansę zapewnienia uchodźcom bezpiecznego, wspierającego i przyjaznego środowiska.Artykuł został przygotowany przez Marianne Salii kierowniczkę Ośrodka Pomocy Cudzoziemcom. Jej doświadczenie i praktyczna wiedza na temat wsparcia dla osób migrujących dodają głębi i kontekstu do przedstawionych zagadnień. Opinie i analizy zawarte w tekście odzwierciedlają jej osobiste poglądy oraz wieloletnią praktykę w dziedzinie pomocy.