Think Tank Silesia

Zapraszamy do naszego portalu Think Tank Silesia, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły o Śląsku. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj ten region na nowo!

Evently

Dołącz do naszej społeczności!

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

Jak stworzyć nowy dom? Integracja uchodźców na Śląsku.

Według niektórych źródeł wspólne barwy śląska i Ukrainy nie są przypadkiem i pochodzą od księcia opolskiego Władysława, który w XIV wieku rządził również Rusią Czerwoną.

Jednak kolory flag to nie jedyne co łączy Ślązaków i Ukraińców.

Według raportu Unii Metropolii Polskich z kwietnia 2022 roku prawie 303 tysiące naszych wschodnich sąsiadów mieszkało w kwietniu 2022 w miastach Górnego Śląska i Zagłębia. Oczywiście liczba ta obecnie uległa zmianie z uwagi na powrót sporej ilości uchodźców po sukcesach ukraińskiej armii. Pomimo tego konflikt nie jest jeszcze rozstrzygnięty, a zgodnie z sondażem agencji zatrudnienia EWL już niemal połowa z pracujących uchodźców planuje dłuższy pobyt w naszym kraju. Bez wątpienia problemy natury gospodarczej czy bezpośrednie niebezpieczeństwo i brak energii będą skłaniać Ukraińców do wyjazdu ze swojej ojczyzny i osiedlania się, również na Śląsku.

Sposób w jaki Polacy pomogli ukraińskim uchodźcom po 24 lutego budzi podziw i śmiało można stwierdzić, że jako naród, stanęliśmy na wysokości zadania. Jednak w obecnej sytuacji w celu skutecznej pomocy, jej filarem nie powinni być wolontariusze i oddolne inicjatywy. Potrzebne są rozwiązania, które pozwolą na długotrwałą pomoc i asymilację uchodźców. W związku z tym cieszy kierunek w jakim zmierzają takie instytucje jak Katowicki Punkt Informacyjny dla Cudzoziemców. Nie ogranicza on swojej działalności jedynie do doraźnej pomocy dla przyjezdnych uchodźców, ale udziela informacji dotyczących poradnictwa medycznego, prawnego czy edukacji. Ponadto prowadzone są grupy wsparcia integrujące cudzoziemców poprzez dzielenie się własnymi doświadczeniami. Miejsce to działa wyjątkowo prężnie i jest punktem wyjścia w szukaniu informacji o odbywających się z myślą o społeczności ukraińskiej wydarzeniach. Mówimy tutaj o pokazach filmów, warsztatach czy spotkaniach poetyckich. Szczególną uwagę przykuwa jednak jedna inicjatywa. Są to organizowane przez fundacje „In Corpore” turnusy rehabilitacyjne dla weteranów z Ukrainy.


Obecnie w ośrodku w Korbielowie przebywają zarówno weterani jak i ich rodziny. Poza opieką psychiatryczną i psychologiczną oferowane są również zajęcia z fizjoterapii. Ponadto w trakcie trwania dwutygodniowego turnusu są organizowane wycieczki do Krakowa, Żywca czy na Bukowińskie termy. Wszystko po to aby zaznać normalności i doznać pozytywnych doświadczeń. Reportaż na temat turnusów rehabilitacyjnych w Korbielowie przygotowali twórcy programu TVP3 Katowice „Daleko od domu”. Dwujęzyczne materiały mają na celu pomagać Ukraińcom w integracji z polskim społeczeństwem, ale również przybliżać Polakom kulturę Ukrainy. Warto docenić więc zarówno stricte informacyjny, jak i również symboliczny charakter programu.

Nie można również zapomnieć o zabieganiu o zagraniczną pomoc i współprace w celu realizowania takich przedsięwzięć jak gruntowny remont internatu Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej mieszczącego się przy ul. Techników 5. Na ten cel zostało przeznaczone 200 tysięcy dolarów przekazanych przez Tajpej, stolicę Tajwanu. Taki ośrodek gwarantuje dach nad głową 53 osobom. Jednocześnie, co ważne, budynek wciąż będzie spełniał rolę internatu Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej. Ponadto pieniądze z donacji posłużyły również na uruchomienie lekcji polskiego dla uchodźców w Pałacu Młodzieży w Katowicach i zorganizowania festynu integracyjnego. Jak widać więc chęć pomocy Ukrainie, nawet w tak oddalonych zakątkach świata jak Tajwan ciągle pozostaje żywa i warto zadbać o to, żeby takie środki były kierowane tam, gdzie faktycznie są potrzebne.

Wyżej wymienione inicjatywy pokazują obywatelom Ukrainy, że mogą oni czuć się na Śląsku mile widziani, a to zaledwie ułamek tego co dzieje się obecnie w regionie. Napawa optymizmem fakt, że wśród Polaków wciąż można zaobserwować energię do niesienia pomocy, a działania dążące ku asymilacji uchodźców mają potencjał na pokazanie drogi, którą powinny podążać odgórne rozwiązania systemowe.

Źródła:

https://katowice.eu/punkt-informacyjny-dla-cudzoziemc%C3%B3w
https://katowice.tvp.pl/65305727/z-ukrainy-do-polski-by-nabrac-sily-rehabilitacja-dla-weteranow
https://www.slazag.pl/zolto-niebieskie-slask-i-ukraina-laczy-nas-historia-czyli-o-w%C5%82adcach-
handlu-i-technologii
https://www.wkatowicach.eu/informacje/index/Katowice-i-Tajpej-wspolnie-pomagaja-uchodzcom-z-
Ukrainy.-Wyremontowano-dla-nich-budynek-internatu-/idn:2579