Think Tank Silesia

Zapraszamy do naszego portalu Think Tank Silesia, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły o Śląsku. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj ten region na nowo!

Evently

Dołącz do naszej społeczności!

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

Korzyści z ekonomizacji organizacji społecznej

Ekonomizacja to nic innego jak proces polegający na wprowadzaniu działalności o charakterze gospodarczym w życie organizacji. Jednocześnie, to działanie polegające na zmianie dotychczasowego charakteru organizacji nonprofit, co w założeniu ma służyć generowaniu zysku uczestnictwu w rynku. Głównym założeniem ekonomizacji NGO jest uzyskanie przychodu pochodzącego wprost ze sprzedaży dóbr i usług, w sposób pośredni lub bezpośredni.

Za ekonomizacją przemawiają liczne argumenty. Poniżej sporządzony został katalog korzyści i zalet, wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe.

Niezależność od dotacyjnej zmienności

Niezależność organizacji stanowi wartość samą w sobie. Ekonomizacja pozwala na zwiększenie niezależności na kilka sposobów. To możliwość samodzielnego decydowania o tym, w jaki sposób spożytkowany zostanie dochód naszej organizacji. To także odcięcie się, od polegania na działaniach filantropijnych czy od kontraktów publicznych – czyli od szeroko rozumianych sponsorów. Istotna wydaje się także kwestia swobody programowej organizacji, ponieważ dzięki ekonomizacji pojawia się możliwość wyrwania z tzw. grantozy i prowadzenia działalności nie tylko w oparciu o obwarowania podmiotów, od których czerpiemy środki na realizację zadań. Zwiększenie niezależności z pewnością pozwala na większą kreatywność prowadzonych przedsięwzięć.

Zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności finansowej

Bezpieczeństwo, czyli niezagrożone funkcjonowanie oraz przetrwanie organizacji, jawi się jako priorytetowa kwestia w życiu każdej NGO. Ekonomizacja w znacznym stopniu może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa na kilka sposobów. Kwestią priorytetową jest dywersyfikacja przychodów – większa ilość kanałów, dzięki którym organizacja pozyskuje środki na działalność gwarantuje jej większą stabilność oraz trwałość prowadzonych aktywności. Dochód z działalności gospodarczej z powodzeniem może stanowić pomostowe finansowanie w momentach fundraisingowych komplikacji czy przestojów. Bezsprzecznie, finansowa stabilizacja to gwarancja dysponowania zrównoważonym budżetem i możliwością pokrywania wszystkich bieżących wydatków. Środki z działalności gospodarczej pełnią rolę “finansowego bezpiecznika”.

Rozwój zasobów ludzkich

Hasło mówiące o tym, że “organizacja to ludzie”, zdaje się nie tracić na swojej aktualności. Zapewnienie odpowiedniej kadry oraz stworzenie warunków do komfortowej pracy wydaje się warunkiem elementarnym w odniesieniu do prawidłowego funkcjonowania organizacji. Nie jest to jednak możliwe bez odpowiednich środków finansowych, których w licznych organizacjach brakuje, ponieważ wielu kosztów związanych z doskonaleniem kadr, zwyczajnie nie można pokrywać z dotacji czy darowizn. Dochody z działalności gospodarczej stanowią odpowiedź na tego typu problemy i otwierają drzwi do doskonalenia zespołu każdej organizacji.

Zwiększenie innowacyjności i efektywności

Inwestycja w innowacyjne rozwiązania, to współcześnie jeden z najważniejszych warunków profesjonalnego działania organizacji. Bez pozyskania odpowiednich funduszy niemożliwe jest chociażby inwestowanie w nowoczesne technologie, spełnienie wszelkich wymagań BHP czy stworzenie funkcjonalnej bazy lokalowej. To z kolei, bez wątpienia, wpływa na prestiż samej organizacji oraz zwiększa efektywności naszej pracy. Ambitne organizacje pozarządowe powinny zadbać o to, aby było je stać na podążanie z duchem czasu i nowymi trendami. Stabilność finansowa daje nam możliwość eksperymentowania z innowacyjnymi możliwościami odpowiedzi na potrzeby społeczne, co przyciąga odbiorców świadczonych przez nas usług.

Wzrost roli planowania strategicznego

Wszystkie opisane powyżej elementy, które uznać można za bezpośrednie korzyści płynące z ekonomizacji działalności organizacji, umożliwiają tworzenie długofalowej strategii działania podmiotów. Wówczas zwiększa się swego rodzaju dyscyplina w osiąganiu celów, skala działań ma możliwość wzrosnąć, a działania skierowane zarówno na realizację celów społecznych, jak i ekonomicznych, odbywają się równolegle i symbiotycznie. Taki stan rzeczy zwiększa komfort i swobodę planowania pracy organizacji i zwiększa możliwość efektywnego spożytkowania potencjału tkwiącego w organizacji. Myślenie strategiczne w sposób pozytywny wpływa na zmiany w kulturze organizacyjnej podmiotów. Łatwiej przewidywać szanse oraz ryzyka, wykorzystywać mocne strony i zapobiegać potencjalnym komplikacjom.

Cieszę się, że wejście w życie ustawy o ekonomii społecznej z końcem października 2022 roku pozwoli usystematyzować starania NGO dotyczące ekonomizacji i pozwoli polskiemu trzeciemu sektorowi wejść w okres niezależności:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001812