Think Tank Silesia

Zapraszamy do naszego portalu Think Tank Silesia, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły o Śląsku. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj ten region na nowo!

Evently

Dołącz do naszej społeczności!

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

Młodzi Europejczycy a Nowy Zielony Ład, czyli o kształtowaniu zrównoważonej przyszłości

Młodzi Europejczycy a Nowy Zielony Ład, czyli o kształtowaniu zrównoważonej przyszłościEuropejski Nowy Zielony Ład to nie tylko koncepcja i ambitny plan Unii Europejskiej, mający na celu stworzenie bardziej zrównoważonej, ekologicznej i przyszłościowej Europy, ale również wyzwanie, które staje się coraz bardziej palącym problemem w kontekście zmian klimatycznych. Aby osiągnąć założone cele, niezbędne jest zaangażowanie i perspektywa młodych ludzi, którzy stanowią fundament naszej przyszłości, a ich opinie i działania odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu polityk i działań związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Aby zrozumieć jak młodzi Europejczycy z różnych krajów Perspektywy Trójmorza postrzegają i reagują na wyzwania związane z wprowadzeniem Europejskiego Nowego Zielonego Ładu, oraz jakie kroki należy podjąć, aby sprostać ich oczekiwaniom i potrzebom przeprowadziliśmy badania wśród około 500 młodych ludzi z Polski, Austrii, Czech, Węgier, Słowacji, Słowenii, Bułgarii, Rumunii, Litwy i Łotwy.

Przeprowadzone badania zebrane zostały w strategię, która opiera się na 4 kluczowych obszarach oraz podsumowaniu perspektywy badanej młodzieży. W świecie naznaczonym gwałtownymi zmianami klimatycznymi, pojawiającymi się problemami środowiskowymi oraz pilną potrzebą zrównoważonego rozwoju strategia „Zielone Trójmorze dla Młodych” przedstawia plan działania na rzecz wzmocnienia pozycji młodzieży, aby aktywnie przyczyniła się do zrównoważonej przyszłości naszej planety. Strategia podkreśla konieczność zintegrowanego podejścia do zmiany klimatu, edukacji ekologicznej i zachęcania młodzieży do aktywnego udziału w procesie podejmowania decyzji środowiskowych.

W przedstawionej publikacji znajdziemy rozdziały dotyczące zielonego rynku pracy, sprawiedliwej transformacji, polityk klimatycznych sprzyjających włączeniu społecznemu czy edukacji ekologicznej. Dokument podkreśla rolę wiedzy w kształtowaniu zielonego sposobu myślenia, koncentruje się na niezliczonych możliwościach dla młodych ludzi w zielonych branżach i sektorach, od energii odnawialnej po zrównoważone rolnictwo, opisuje zmiany w kierunku zrównoważonej gospodarki, która zapewnia dobrobyt wszystkim obywatelom, zwłaszcza młodzieży, a także przedstawia konieczność inkluzywnych i demokratycznych procesów decyzyjnych w kształtowaniu klimatu.

Potrzeby młodych ludzi i ich oczekiwania:

Młodzi ludzie wskazują wiele obszarów na których warto byłoby się skoncentrować, żeby głos młodzieży dotyczący ekologii mógł być bardziej znaczący w miastach czy krajach. Istotna jest dla nich edukacja i świadomość ekologiczna. Młodzi ludzie oczekują rozbudowanych programów edukacyjnych, które pozwolą im zrozumieć wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi i ekologią. Chcą, aby edukacja kładła większy nacisk na tematy związane z ochroną środowiska, zrównoważonym rozwojem i innowacjami ekologicznymi.

W perspektywie rozwijających się ekologicznych miejsc pracy, poszukują miejsc, które nie tylko zapewnią im stabilność finansową, ale również pozwolą działać na rzecz ochrony środowiska. Oczekują, że Nowy Zielony Ład przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy związanymi z odnawialnymi źródłami energii, efektywnością energetyczną czy recyklingiem. Zwracają uwagę również na mobilność i transport ekologiczny. Młodzi Europejczycy interesują się rozwojem ekologicznych środków transportu, takich jak rowery elektryczne, komunikacja publiczna na prąd czy współdzielenie samochodów elektrycznych. Oczekują inwestycji w infrastrukturę transportową sprzyjającą zrównoważonemu transportowi. Co więcej bardzo istotna jest dla nich partycypacja i wpływ na decyzje. Młodzi ludzie chcą mieć możliwość uczestniczenia w procesie podejmowania decyzji dotyczących środowiska naturalnego. Oczekują transparentności i dostępu do informacji, które pozwolą im aktywnie wpływać na kształtowanie polityk związanych z ekologią.

Wsparcie finansowe i finansowanie zrównoważonych inicjatyw czy projektów młodzieżowych stanowi kolejną ważną potrzebę. Młodzi ludzie, szczególnie ci z aspiracjami przedsiębiorczymi, potrzebują dostępu do funduszy i kapitału, aby rozwijać ekologiczne inicjatywy. Oczekują, że zmiany Nowego Zielonego Ładu przyniosą wsparcie finansowe dla projektów związanych z energią odnawialną, efektywnością energetyczną czy innowacjami ekologicznymi. Młodzi ludzie są gotowi zmieniać swoje nawyki i styl życia na bardziej ekologiczne. Oczekują, że założenia nowego ładu będą promować i ułatwiać takie zmiany, np. poprzez zachęcanie do recyklingu, oszczędzania energii czy korzystania z energii odnawialnej. Rozumieją, że wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi są globalne, dlatego oczekują, że Unia Europejska będzie aktywnie współpracować z innymi krajami na rzecz rozwiązywania tych problemów.

Podsumowując, młodzi Europejczycy oczekują, że Europejski Nowy Zielony Ład przyniesie realne korzyści dla środowiska naturalnego, ale także dla ich własnej przyszłości. Chcą być aktywnymi uczestnikami w procesie transformacji w kierunku bardziej zrównoważonej Europy i są gotowi zaangażować się w działania na rzecz ochrony środowiska.