Think Tank Silesia

Zapraszamy do naszego portalu Think Tank Silesia, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły o Śląsku. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj ten region na nowo!

Evently

Dołącz do naszej społeczności!

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

Park Śląski w oczach mieszkańców – rekomendacje dla największego parku miejskiego w Europie

Park Śląski to perła w koronie województwa śląskiego, oaza zieleni i spokoju, której ogrom przyciąga zarówno lokalnych mieszkańców, jak i turystów z daleka. Jego gigantyczna powierzchnia dostarcza niezliczonych możliwości aktywnego spędzania czasu i jest w stanie zaspokoić różnorodne potrzeby odwiedzających. Niemniej jednak jego wielkość niesie ze sobą pewne wyzwania, zarówno w zakresie zarządzania, jak i utrzymania.


O czym jest tekst:

– Park Śląski, oaza zieleni i największy park miejski w Europie, to duże wyzwanie dla województwa śląskiego w zakresie zarządzania i utrzymania tego miejsca w dobrej kondycji

– Po przeanalizowaniu opinii mieszkańców przedstawiamy nasze rekomendacje dla tego miejsca, tak aby można je uczynić bardziej atrakcyjnym dla mieszkańców i turystówZarządzanie Parkiem Śląskim

Za funkcjonowanie tej przestrzeni odpowiada spółka samorządu województwa śląskiego, która jednak musi stawić czoła kwestii odpowiedzialności finansowej za utrzymanie parku. Zadanie to obciąża całe województwo, a tymczasem najczęściej z tej przestrzeni korzystają mieszkańcy miast ościennych, takich jak Katowice czy Siemianowice Śląskie. Czy zatem całe województwo powinno ponosić koszty związane z naprawami i inwestycjami, czy może odpowiedzialność ta powinna spoczywać tylko na najbliższych otoczeniu parku miastach? To pytanie otwiera przestrzeń do dialogu pomiędzy zarządem parku a samorządami miast ościennych w kwestiach dotyczących przyszłości Parku Śląskiego.Porządek w parku

Według badań przeprowadzonych wśród odwiedzających tereny parku można określić jako ogólnie uporządkowane i czyste. Istnieją jednak obszary, które zdaniem ankietowanych są bardziej zanieczyszczone, zwłaszcza te rekreacyjne. Respondenci wskazują na potrzebę zwiększenia liczby pojemników na odpady i działań edukacyjnych dotyczących dbałości o tamtejszą przyrodę.

Według badań przeprowadzonych wśród odwiedzających tereny parku można określić jako ogólnie uporządkowane i czyste. Istnieją jednak obszary, które zdaniem ankietowanych są bardziej zanieczyszczone, zwłaszcza te rekreacyjne. Respondenci wskazują na potrzebę zwiększenia liczby pojemników na odpady i działań edukacyjnych dotyczących dbałości o tamtejszą przyrodę.


Porządek w parku

Jedym z istotnych tematów, jaki pojawia się w kontekście przyszłości Parku Śląskiego, jest ten dotyczący ruchu samochodowego. Mieszkańcy zwracają uwagę na zbyt duże natężenie ruchu samochodów spalinowych, który wpływa negatywnie na teren parku i stanowi zagrożenie dla użytkowników tego miejsca. Rozważa się wprowadzenie większych ograniczeń dla tego typu pojazdów oraz promowanie alternatywnych środków transportu. Bezpieczeństwo w obrębie parku to kolejna kwestia – parkowe alejki wymagają dodatkowego oświetlenia, zwłaszcza na obszarach północnych.Rekomendacje

Na podstawie zebranych opinii mieszkańców wyłaniają się następujące rekomendacje:

1. Wprowadzenie większych ograniczeń dla pojazdów spalinowych na terenie parku.

2. Zwiększenie liczby lamp oświetlających alejki.

3. Unikanie betonowania parku na rzecz naturalnego, ale kontrolowanego rozwoju przyrody.

4. Zachowanie podziału parku na obszary rekreacyjne i wypoczynkowe, z zachowaniem zalesionych miejsc.

5. Rozwinięcie programu wolontariatu odbywającego się na terenie parku, aby zaangażować lokalną społeczność.

6. Zwiększenie liczby pojemników na odpady, z uwzględnieniem koszy do segregacji odpadów.

7. Zaproszenie samorządów miast ościennych do dialogu dotyczącego przyszłości i inwestycji w parku.

8. Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących organizacji większych wydarzeń jak festiwale, tak aby uwzględnić opinie mieszkańców.

Realizacja tych propozycji wspomogłaby dalszy rozwój Parku Śląskiego jako miejsca atrakcyjnego dla mieszkańców i turystów, z jednoczesnym zachowaniem jego naturalnej wartości. Ważne jest, aby zarządzanie tym unikalnym miejscem uwzględniało potrzeby lokalnej społeczności, która korzysta z jego terenów na co dzień.Park Śląski w oczach decydentów

Debata na temat przyszłości Parku Śląskiego, zorganizowana w jego siedzibie, przyniosła wiele istotnych spostrzeżeń. Uczestnicy dyskusji: marszałek Jakub Chełstowski, przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak, prezes Parku Śląskiego Paweł Bilangowski oraz prezydenci Katowic i Chorzowa Marcin Krupa i Andrzej Kotala, podzielili się swoimi pomysłami na rozwój parku. Warto pamiętać, że jest to nie tylko symbol regionu, ale również miejsce spotkań i rekreacji wielu mieszkańców.

Marszałek Jakub Chełstowski skupił się na inwestycjach, które w ostatnich latach zmieniły Park Śląski, czyniąc go miejscem bardziej atrakcyjnym. Podkreślił, że warto myśleć o przyszłości parku i zdefiniować to miejsce na nowo, oraz zaproponował stworzenie dodatkowych atrakcji, które będą wyróżniać tę przestrzeń na tle innych.

Prezydent Katowic Marcin Krupa zwrócił natomiast uwagę, że Park Śląski musi być miejscem żywym przez cały rok. Zaznaczył również, że pomimo wielu zrealizowanych inwestycji wciąż brakuje infrastruktury i miejsc parkingowych, które byłyby w stanie zatrzymać odwiedzających na dłużej.

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, mówił o rozmaitych wizjach mieszkańców na rozwój parku. Zwrócił uwagę, że choć obecne inwestycje nawiązują do czasów świetności tego miejsca, to warto byłoby zorganizować w nim większe wydarzenia, które przyciągną tłumy.

Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak podkreślił z kolei, że Park Śląski powinien być symbolem regionu i atrakcją dla mieszkańców nie tylko Katowic, Chorzowa czy Siemianowic Śląskich, lecz także dla osób z całego kraju. Zaznaczył, że mimo toczącej się dyskusji na temat zarządzania parkiem najważniejsze jest opracowanie spójnego planu jego rozwoju na najbliższe lata.

Debata ta była niewątpliwie ważnym krokiem w kształtowaniu się przyszłości Parku Śląskiego, która zależeć będzie od wielu czynników, takich jak dalsze inwestycje, zarządzanie i finansowanie, ale także od zaangażowania samych mieszkańców i odwiedzających. Spotkanie otworzyło dyskusję na temat planów dotyczących jednego z najważniejszych miejsc rekreacji w regionie śląskim, która – miejmy nadzieję – przyniesie pozytywne efekty.