Think Tank Silesia

Zapraszamy do naszego portalu Think Tank Silesia, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły o Śląsku. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj ten region na nowo!

Evently

Dołącz do naszej społeczności!

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

Pionowa Innowacja: Transformacja gospodarki żywieniowej przez innowacje w rolnictwie miejskim

Wydaje się, że Compton w Kalifornii pokazało nam drogę, prezentując nowo wybudowaną, technologicznie zaawansowaną farmę pionową. Ta innowacyjna struktura, opracowana przez firmę Plenty, nie tylko dostarcza mieszkańcom świeże warzywa, ale również tworzy nowe miejsca pracy, co może stanowić inspirację dla regionów przemysłowych takich jak Śląsk.

Spółka Plenty ogłosiła otwarcie Plenty Compton Farm – najbardziej zaawansowanej technologicznie pionowej farmy na świecie, która ma zdolność wyprodukowania do 4,5 miliona funtów liściastych warzyw rocznie na powierzchni jednego bloku miasta w Compton, w Kalifornii. Fakt ten stał się możliwy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom patentowanym przez Plenty, w tym unikalnej trójwymiarowej pionowej architekturze, która pozwala osiągnąć wydajność nawet 350 razy większą niż na tradycyjnej farmie.

Pracownicy pakujący produkty na farmie wertykalnej Plenty

„Inwestując prawie dekadę w badania i rozwój, Plenty opracowało skalowalną platformę dla rolnictwa indoor” – mówi Arama Kukutai, CEO Plenty. „Nasza pierwsza komercyjna farma pokazuje, że nasze unikalne pionowe farmy indoor mogą dostarczyć niezawodne, całoroczne dostawy świeżych warzyw przy pozytywnej ekonomii jednostkowej. Jest to pierwszy krok, aby warzywa uprawiane w pomieszczeniach stały się znaczącą częścią globalnego łańcucha dostaw żywności, a my jesteśmy dumni, że możemy go zrobić w naszym rodzimym stanie Kalifornia, współpracując z lokalną społecznością Compton.”

Gdzie w tym rozwiązanie dla Śląska?

Patrząc na to przez pryzmat śląskiej rzeczywistości, takie rozwiązanie wydaje się rozwiązywać kilka problemów za jednym zamachem. Od stworzenia nowych miejsc pracy i wsparcia dla lokalnej społeczności do dostępu do świeżych, zdrowych produktów bez pestycydowych, a także możliwości rewitalizacji terenów poprzemysłowych, które na Śląsku są powszechne. W dodatku, ze względu na efektywne wykorzystanie przestrzeni i zasobów, rolnictwo pionowe ma znacznie mniejszy wpływ na środowisko. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej, jest to kierunek, który warto brać pod uwagę.

Na Śląsku, gdzie urbanizacja i industrializacja pochłania wiele gruntów rolnych, rolnictwo pionowe oferuje innowacyjne rozwiązania, które mogą skutecznie zrekompensować te straty, jednocześnie chroniąc nasze naturalne zasoby. Rolnictwo pionowe może być implementowane nawet w najbardziej zaludnionych i przemysłowych regionach, gdzie przestrzeń jest cennym towarem.

Wykres 1. Powierzchnia użytków rolnych w tysiącach hektarów według województw

arma pionowa, taka jak ta w Compton, nie tylko maksymalizuje wykorzystanie przestrzeni, ale także redukuje nasz ślad węglowy, zużywa mniej wody i eliminując potrzebę transportu długodystansowego – produkty są uprawiane lokalnie i dostarczane lokalnie. To z kolei przekłada się na świeższe i zdrowsze produkty dla konsumentów. 

Rolnictwo pionowe otwiera drzwi do rewitalizacji pustostanów w miastach, które pozostały po przemysłowym dziedzictwie regionu. Zbyt często te obszary są opuszczone, niewykorzystane lub są wykorzystywane do celów, które nie są korzystne dla lokalnej społeczności lub środowiska.

Wykres 2. Ilość ekologicznych gospodarstw w województwach

Nowe pionowe farmy mogą przekształcić te niekorzystne przestrzenie w ośrodki produkcji żywności, które nie tylko przynoszą korzyści ekologiczne, ale także społeczne i ekonomiczne. Wykorzystanie pustostanów do produkcji żywności w miejscach, gdzie jest to najbardziej potrzebne, może poprawić zdrowie publiczne, tworzyć miejsc pracy i przyczynić się do ekonomicznego ożywienia w regionach, które borykają się z trudnościami po upadku przemysłu.

Z punktu widzenia architektonicznego, pionowe farmy mogą przyczynić się do odnowy estetyki miejskiej, wprowadzając elementy zielonej przestrzeni w miejskich krajobrazach zdominowanych przez beton i stal. Wprowadzenie nowych technologii i metod rolnictwa może przyspieszyć rozwój innych sektorów, takich jak nauka, technologia i usługi. Możliwość badania nowych metod upraw, opracowywanie nowych technologii i dostarczanie usług związanych z rolnictwem pionowym mogłoby przyczynić się do dywersyfikacji gospodarki Śląska.

Wnioski

Rolnictwo pionowe, jak pokazuje przykład Compton, przynosi wiele korzyści, zarówno dla lokalnej społeczności, jak i dla środowiska. Dla naszego regionu, może to być właśnie kierunek, w którym warto podążać, by sprostać wyzwaniom przyszłości. Farmy pionowe, jak ta w Compton, reprezentują przełomowy kierunek w rolnictwie, który nie tylko zapewnia świeże, zdrowe produkty spożywcze bez użycia pestycydów, ale także tworzy nowe miejsca pracy, wspierając lokalne społeczności. 

Na Śląsku potrzebujemy nowych rozwiązań, a adopcja takiego modelu na Śląsku mogłaby przyczynić się do poprawy zdrowia publicznego, ożywienia lokalnej gospodarki poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, a także do ochrony środowiska poprzez efektywne zarządzanie zasobami. W dobie, kiedy rosnąca urbanizacja i zmieniający się klimat stanowią poważne wyzwania, rolnictwo pionowe może być odpowiedzią, na którą czekamy.

Bibliografia

ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2020 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 26 marca 2022 r

www.plenty.ag