Think Tank Silesia

Zapraszamy do naszego portalu Think Tank Silesia, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły o Śląsku. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj ten region na nowo!

Evently

Dołącz do naszej społeczności!

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

Przebudzenie Społeczne: Młodzieżowa Akademia Kompetencji odkrywa trend

W sercu Polski południowej kiełkuje rewolucja – nie na ulicach, ale w umysłach młodego pokolenia. Południowe regiony nie tylko biją sercem przemysłu, ale stają się też ośrodkami młodzieżowego zaangażowania społecznego. Co sprawia, że młodzi ludzie decydują się na działanie?  

Południowa Polska jest świadkiem narodzin nowej ery społecznego i technologicznego zaangażowania młodzieży. To nie tylko odpowiedź na globalne zmiany, ale również lokalna inicjatywa młodych, zdeterminowanych w kształtowaniu przyszłości opartej na wiedzy i nowych technologiach. Odkrywając nowe horyzonty edukacji, młodzież z południa Polski stawia na innowacje, digitalizację oraz sztuczną inteligencję. To właśnie te obszary wyznaczają drogę do przyszłości, w której każdy młody człowiek może stać się architektem własnego losu.

Młodzież łączy siły, aby przekształcić swoje społeczeństwo i rynek pracy. Digital learning, microlearning, a także nauka napędzana danymi to tylko niektóre z wykorzystywanych przez nich metod, które odpowiadają na ich pragnienie ciągłego rozwoju i adaptacji do zmieniającej się rzeczywistości​​. Fascynacja rozszerzoną rzeczywistością (XR) oraz skupienie na upskillingu i reskillingu świadczą o ich gotowości do przejmowania inicjatywy w nowoczesnych zawodach i branżach​​.

Innowacyjne podejście do edukacji i rozwoju osobistego, które przekłada się na aktywność społeczną, potwierdzają badania przeprowadzone podczas zjazdu Młodzieżowej Akademii Kompetencji. Młodzi ludzie, zainspirowani możliwościami, jakie daje im nowoczesna technologia i sztuczna inteligencja, nie tylko poszukują okazji do rozwoju zawodowego, ale także chcą mieć realny wpływ na kształtowanie rzeczywistości społecznej. Pokazują, że zaangażowanie społeczne i technologiczne może iść w parze, tworząc silne i innowacyjne społeczności gotowe stawić czoła wyzwaniom przyszłości.

Młodzież coraz śmielej wkracza w świat działalności społecznej. Wyniki badania pokazują, że pragnienie bycia częścią większego celu, możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz chęć pomocy potrzebującym to główne motywatory dla młodych ludzi. Pragną oni nie tylko dokonywać zmian w swoim najbliższym otoczeniu, ale także rozwijać się osobiście poprzez zdobywanie umiejętności społecznych i budowanie więzi z innymi.

Zaangażowanie społeczne staje się drogą do wzmacniania społeczności lokalnych i wpływania na pozytywne zmiany w społeczeństwie. Praca na rzecz ochrony środowiska, pomoc potrzebującym oraz edukacja i rozwój młodzieży to obszary, które szczególnie przyciągają ich uwagę. Młodzi ludzie z południowej Polski zdają sobie sprawę, że przez działania społeczne mogą nie tylko kształtować przyszłość swojego regionu, ale również rozwijać empatię i zrozumienie dla innych, co jest nieocenione w dzisiejszym, coraz bardziej zglobalizowanym świecie.

Jednakże, nie wszyscy badani widzą konkretną korzyść w zaangażowaniu społecznym, co stanowi ważny sygnał dla organizacji pozarządowych i władz lokalnych do stworzenia bardziej przekonujących strategii angażowania młodzieży. Aby odpowiedzieć na te potrzeby, konieczne jest dostarczenie młodym ludziom odpowiednich narzędzi, zasobów i platform, które pozwolą im realizować własne inicjatywy, zgodnie z ich indywidualnymi pasjami i interesami. W świetle powyższych wyników, kluczowym wydaje się zrozumienie, że młodzi ludzie chcą działać nie tylko z poczucia obowiązku, ale także z pragnienia osobistego i wspólnego rozwoju. To nie tylko poszukiwanie sensu czy okazja do rozwoju zawodowego, ale także wyraz autentycznej troski o przyszłość społeczną i środowiskową swoich miejscowości.

W konkluzji, młodzież pokazuje, że zaangażowanie społeczne może być jednocześnie świadomym wyborem, drogą do rozwoju i metodą na tworzenie lepszego jutra. Ich podejście do aktywizmu społecznego wyznacza nowe standardy i pokazuje, że młode pokolenie nie tylko jest gotowe do działania, ale również pragnie mieć realny wpływ na kształtowanie rzeczywistości.