Think Tank Silesia

Zapraszamy do naszego portalu Think Tank Silesia, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły o Śląsku. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj ten region na nowo!

Evently

Dołącz do naszej społeczności!

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

Śląsk na przełomie: Pożegnanie z epoką węgla i wyzwania transformacji

Wyobrażenie sobie Śląska bez węgla jest tak samo irracjonalne, jak wyobrażenie sobie plaży bez piasku albo lasu bez drzew. Jednak za niespełna siedem lat węgiel przestanie być spalany w polskich piecach, a za blisko dwie dekady  zostaną zamknięte wszystkie kopalnie; jako ostatnia żywota dochowa kopalnia Jankowice, która na mocy porozumienia z dnia 25 września 2020 r. przestanie funkcjonować już w 2049 r.

Transformacja Śląska winna dotyczyć wszystkich: polityków, naukowców, samorządowców, mediów, ale też zwykłych obywateli, bo ów zmiany stanowić będą punkt zwrotny w gospodarczej, ekonomicznej i społecznej historii Polski i Europy. Jak wielokrotnie podkreślał Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego: „Transformacja regionu będzie sprawiedliwa, jeśli w jej planowaniu wezmą udział wszystkie zainteresowane strony. Tylko w procesie dialogu możemy wypracować spójną wizję na przyszłość.” Fakty wskazują jednak, że w konsultacjach brały udział niemalże wyłącznie związki zawodowe oraz spółki górnicze i biznesowe – gdzie więc jest sprawiedliwość?

Wyzwanie Transformacji Śląska

Według dostępnych opracowań za kilka lat  potrzebnych będzie około 30 tyś nowych miejsc pracy dla osób dotychczas związanych z branża wydobywczą. Logicznym byłoby więc jak najszybsze zastąpienie jednego źródła energii innym, a najlepiej kilkoma niezależnymi. Eksperci zapewniają, że zielony przemysł  jest w stanie zapewnić potrzebne miejsca pracy. Jak wspomniano w Regionalnym Planie Sprawiedliwe Transformacji Województwa Śląskiego 2030: „Region posiada potencjał techniczny do produkcji energii elektrycznej i ciepła z energii słonecznej (np. powierzchnie dachów), biogazu (oczyszczalnie ścieków, odpady, hodowla zwierząt) oraz biomasy (lasy, uprawy rolnicze, sady)”, a także możliwość budowy dolin wodorowych oraz pozyskiwania i utylizacji metanu. 

Wykres 1. Wydobycie oraz zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w latach 1990 – 2019 

Źródło: Instytut Badań Strukturalnych

Mimo licznych pomysłów, brak realnych planów i inwestycji, a czas nieubłaganie ucieka. Zmiana ta odbywać się powinna nie tylko na papierze, ale też w głowach, bo wielu nie jest świadomych, że na naszych oczach giną nie tylko miejsca pracy dla obecnych i przyszłych pokoleń, ale też cała historia i tożsamość górnicza. Złudne są przekonania, że kwestię te załatwią pieniądze, bo żadna kwota nie jest w stanie zastąpić kapitału ludzkiego, który zostanie zmarnowany, a raczej wysłany na urlopy, przedwczesne emerytury lub zagłuszony kolosalną odprawą. 

Nie sposób ukryć, że niezależnie od decyzji i rozmów zmiana ta była, jest i będzie bolesna, a epoka węgla i Śląska dobiega końca. Najgorszy jednak zdaje się być towarzyszący strach i niepewność. Co z tego, że porozumienie z września 2020 r. gwarantuje szeroką ochronę górnikom, skoro realnie nie weszło ono nigdy w życie, a jego postanowienia uznano za sprzeczne z unijnymi zasadami pomocy publicznej? Transformacja, zwana sprawiedliwą, wcale sprawiedliwa nie będzie, bo sprawiedliwość w założeniach swych nikogo nie wyklucza, a ta wyklucza pośrednio wszystkich – na dzień dzisiejszy należy jasno podkreślić, że Śląsk na te zmiany, choć konieczne, nie jest gotowy.

Wykres 2. Prognoza podaży i popytu pracy w górnictwie w perspektywie 2050 r.

Źródło : Instytut Badań Strukturalnych

Transformacyjne Dylematy Śląska

Jest to punkt zwrotny w gospodarczej, ekonomicznej i społecznej historii Polski i Europy.  Wszystkie zainteresowane strony powinny brać udział w planowaniu tej transformacji, aby wypracować spójną wizję przyszłości. 

Niemniej jednak, potrzeba stworzenia około 30 000 nowych miejsc pracy dla osób związanych z branżą wydobywczą stanowi olbrzymie wyzwanie. Mimo że zielony przemysł ma potencjał dostarczyć potrzebnych miejsc pracy, nie ma jeszcze konkretnych planów ani inwestycji. Zamiast tego, wiele ludzi pozostaje nieświadomych, że historia i tożsamość górnicza, a także miejsca pracy dla obecnych i przyszłych pokoleń, są na skraju zniknięcia.

Transformacja, zwana sprawiedliwą, w rzeczywistości nie będzie w pełni sprawiedliwa. Niezależnie od wszelkich zapewnień, zmiana ta jest bolesna, a era węgla na Śląsku dobiega końca. Najgorsza jest jednak towarzysząca jej niepewność.

Bibliografia