Think Tank Silesia

Zapraszamy do naszego portalu Think Tank Silesia, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły o Śląsku. Dołącz do naszej społeczności i odkrywaj ten region na nowo!

Evently

Dołącz do naszej społeczności!

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Write us on info@evently.com

Follow Us

Ślązacy w walce o rozwój miast i województwa – obywatelska inicjatywa uchwałodawcza

Malejąca liczba mieszkańców, starzejące się społeczeństwo, mało atrakcyjne perspektywy zawodowe, specyfika regionu, transformacje górnicze, problematyka etniczna – to tylko niektóre z problemów z jakimi muszą zmierzyć się mieszkańcy Śląska. Po realnym upadku Śląskiej Partii Regionalnej rosną obawy, że Ślązacy zostaną pozostawienie sami sobie, a ich interesy przestaną być bronione. Ci, którzy na Śląsku zostają pewni są jednego – muszą wziąć sprawy w swoje ręce, jakkolwiek trudne by to nie było.

Nie każdy ma czas i możliwości, by włączyć się w lokalną politykę, poprzez zaangażowanie w działalność rady gminy, powiatu, czy też sejmiku wojewódzkiego. Sam ustawodawca wprowadził możliwość wprowadzenia różnorakich inicjatyw poprzez odpowiednie zapisy chociażby w ustawie o samorządzie gminnym, która kolejno stanowi, że:

W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej gminy. Rada gminy w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego”

oraz, że: „Grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.

Nie wszyscy wiedzą o takiej możliwości, a jeśli wiedzą to nie zawsze potrafią z niej skorzystać. Sprawa zdaje się być jednak banalnie prosta, bo społeczność dba o to, by informacje dotarły do jak największej liczby mieszkańców. Chociażby w przypadku budżetów obywatelskich istnieje szereg stron internetowych, a ponadto mieszkańcy w większości głosować mogą bez wychodzenia z domu.

Tylko w Katowicach w tym roku zakwalifikowanych do głosowania zostało 259 projektów, z czego aż 148 zostanie zrealizowanych już wkrótce. Mieszkańcy zadecydowali, że za pieniądze z budżetu chcą m.in. wyremontować park, założyć monitoring, wybudować dodatkowy pawilon dla kotów oraz specjalne przestrzenie szkolne do odpoczynku. Według podanych informacji ponad 50% ankietujących stanowiły kobiety, a równo 107 głosów oddały osoby powyżej 90 roku życia.

Ponadto, jak zostało wcześniej wspomniane, w skutek nowelizacji u.s.g. obywatelska inicjatywa uchwałodawcza stała się narzędziem dostępnym w każdej gminie, dzięki czemu mieszkańcy Śląska mogą mieć realny wpływ na rozwój lokalnej społeczności. Krótko po wejściu w życie ww. nowelizacji radni masowo uchwalili zasady określające sposób i tryb inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom, co w konsekwencji miało polepszyć życie obywateli. Tylko w tym roku w Gliwicach podjęto inicjatywę uchwałodawczą o nazwie Polana-Szobiszowice 2022, Aktywni Rodzice dla Gliwic oraz Stare Gliwice 2022. Dodatkowo w poprzednich latach padły liczne projekty dotyczące chociażby rewitalizacja linii kolejowej nr 97 Żywiec – gr. województwa – Sucha Beskidzka.

Mieszkańcy Śląska jak nikt inny wiedzą, że podejmowane przez nich działania to nie tylko kaprys lub zachcianka, ale jawna walka o rozwój miast i województwa.

Mimo widocznych inicjatyw mieszkańców wiele gmin wciąż nie korzysta z tak potężnego narzędzia otrzymanego od ustawodawcy.

Zmiany te muszą zajść więc przede wszystkim w głowach mieszkańców i to możliwie wszystkich, a nie tylko wymaganych ustawowo kilkuset osób. Niebezpieczna, a przy tym niezrozumiała, z ekonomiczno-gospodarczego punktu widzenia jest bierność Ślązaków, którzy już dziś powinni dążyć do zjednoczenia i aktywności społecznej.

Bibliografia:
 https://bo.katowice.eu/OBudzecie/Strony/default.aspx
 https://bip.gliwice.eu/obywatelska-inicjatywa-uchwalodawcza
 https://zywiec.powiat.pl/post/pierwsza-inicjatywa-uchwalodawcza-mieszkancow-w-
wojewodztwach-slaskim-i-malopolskim,3837.html